Перфектният подарък - Гравюра на твоя снимка

Лични Данни

Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

Политиката ни за поверителност е съставена, за да обслужва по-добре Вас- нашите клиенти.
Моля, прочетете нашата политика за поверителност внимателно, за да получите ясно разбиране за това как събираме, използваме, защитаваме или обработваме Вашите лични данни  в съответствие с нашия уебсайт.

Перфектният подарък приемаме защитата на личните данни за наше задължение и се стремим да обработваме Вашите лични данни според Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“). Също приемаме за наше задължение да Ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие използвате нашия уеб сайт.
Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уеб сайт и Ви препоръчваме периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Perfektniatpodarak.bg e собственост на "ПРЕСЪНТСКУЕЪР" ЕООД. Ние сме юридическо лице, което е регистрирано по българското законодателство със седалище и адрес на управление – БЪЛГАРИЯ; област София (столица), община Столична, гр. София 1220, район р-н Сердика, бул. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА No 7; ЕИК 204926727.
При нужда за връзка относно обработването на Вашите лични данни, може да се свържете с наш служител на електронна поща info@presentsquare.com.

Каква лична информация за клиентите събира "ПРЕСЪНТСКУЕЪР" ЕООД и какви са целите, за които я използва?
Информацията, която събираме за нашите потребители ни помага да подобряваме обслужването.
Типовете информация, които събираме са следните:

За какъв срок ще съхраняваме Вашите лични данни?
Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация и ние ще отговорим на това искане, освен ако приложимото законодателство или законни интереси не налагат запазването на информация.

Какво са бисквитките?
Уеб сайтовете използват бисквитки, за да предложат персонализиране на потребителите и да събират информация за използването на уеб сайта. Много уеб сайтове използват бисквитки и за съхраняване на информация, която се използва за съгласуване между секциите на сайта, например кошница за пазаруване или персонализирани страници.
За да Ви гарантираме максимално приятно сърфиране в perfektniatpodarak.bg, ние също използваме биксвитки, които са задължителни за правилното функциониране на сайта и които гарантират сигурен достъп, и ограничават риска от атаки срещу сайта.

Споделяме ли информацията, която ни давате?
Предоставените от Вас лични данни се събират, съхраняват, обработват и използват от "ПРЕСЪНТСКУЕЪР" ЕООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително дружества извършващи куриерски услуги и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока.

Защитена ли е моята информация?

До каква лична информация имам достъп?
В съответствие с приложимите разпоредби имате следните права:
"ПРЕСЪНТСКУЕЪР" ЕООД Ви дава достъп до информация за поръчките направени от Вас. Тъй като поръчките се правят без регистрация, данни за поръчки направени без регистрация, получавате на своята електронна поща.

Какъв избор имам?

Чрез извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от "ПРЕСЪНТСКУЕЪР" ЕООД  и от партньори по договор на Перфектният подарък за:

Ако изберете да посетите Перфектният подарък, както онлайн - https://perfektniatpodarak.bg, така и във физически обект, Вашето посещение или спор относно поверителността стават обект на настоящата политика за поверителност. За неуредените в настоящата политика въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Ревю от
Александра Върбанова
02.04.2020г.
Благодаря много за гравюрата. Не само изработката беше уникална,но и екипът-учтив и винаги на среща за всякакви въпроси ❤❤❤

Контакти

Социални мрежи